Daniela UllmannováDaniela Ullmannová

Německý jazykNěmecký jazyk

Nemůžete docházet nikam do kurzu?
Nevadí, vyučuji přes Skype, WhatsApp, příp. Messenger, telefon či mail.
Využijte čas, který musíte být doma, a zkuste to jinak!
Daniela Ullmannová
 • Hoření 2423/3
 • 400 11 Ústí nad Labem
 • Mobil: 603 243 949
 • IČ: 637 45 542
 • E-mail

Reference / Referenzen:

Přeložené webové stránky / Die von mir übersetzten Webseiten:

Názory mých klientů / Man hat über mich geschrieben:

 • Firemní výuka v rámci dotačního programu POVEZ II / Zuschussunterricht

  "I přes vysokou hodinovou sazbu se mi výuka s p. Ullmannovou vyplatila. Šlo vidět, že německý jazyk je pro ní nejenom prací, ale zároveň i koníčkem. Má velké zkušenosti s překlady i doučováním a dlouholetá praxe tvoří přidanou hodnotu oproti jiným učitelům.

  Lektorka je velmi flexibilní, co se týče učebního plánu, dokáže se přizpůsobit a ušít učivo přesně na míru vašim potřebám. Vzhledem k tomu, že kurz byl částečně financován prostřednictvím úřadu práce a grantu POVEZ II, bylo potřebné vést i dodatečnou administrativu. Ani s tím nebyl problém a p. Ullmannová jednala vždy velmi rychle a profesionálně. Co se týče výuky samotné, oceňuji především zaměření na výslovnost, která je mnohdy opomíjená. Stavění na základech je opravdu důležité i co se týče gramatiky, protože spousta pokročilejších témat se na ně poté nabaluje jako sněhová koule.

  Dodal bych snad jen, že přínos doučování bude zhruba úměrný vaší snaze a ani sebelepší učitel vás jazyk nenaučí, pokud se tomu nebudete sami věnovat."

  S pozdravem Jan Košek, Ústí nad Labem, 8.11.2019

 • Konverzace / Konversation

  Také jste si už někdy zaplatili konverzaci v cizím jazyce a odešli jste s tím, že v lepším případě jste hodinu strávili nad tématy, která Vám vůbec nezajímala, nebo v horším případě jste lekci "prokecali" česky? U paní Ullmannové se Vám nic podobného nestane, její dlouholetá zkušenost s individuální výukou cizího jazyka včetně konverzačních hodin pomáhá při plynulém přecházení mezi tématy a opouštění těch pro Vás nezajímavých a prohloubení těch zajímavých nebo potřebných. Navíc lektorka vyniká obdivuhodnou flexibilitou. Nehodí se Vám přijít osobně? Lekce proběhne po skype. Je hezky a nechce se Vám být zavření uvnitř? Nevadí, půjdete se projít a v příjemném prostředí takřka zapomenete, že konverzujete v cizím jazyce. Potřebujete vzít s sebou dítě, psa? Paní Ullmannová ani při lidském přístupu, neztratí nic ze své profesionality a hodina proběhne kvalitně i s dítětem za zády. Stačí říct :-)

  Mgr. Iva Koutská
  Ústí nad Labem, 3.3.2014

 • Intenzivní kurz německého jazyka / Intensivkurs in Deutsch

  U paní Ullmannové jsem absolvovala intenzivní kurz německého jazyka. Její přístup byl v každém ohledu profesionální a vždy ochotně vyšla vstříc mým individuálním požadavkům. Zaměřily jsme se jak na konverzaci, tak především na gramatiku, kterou jsme probraly od úrovně úplného začátečníka až po úroveň pokročilou. Látka mi byla pokaždé pečlivě a trpělivě vysvětlena, po té důsledně procvičena. Dostávala jsem spoustu přehledných tabulek a studijních materiálů, které mi velmi pomohly ve zdokonalování jazyka. Nyní již bohužel výuku z časových důvodů nenavštěvuji, ale v budoucnu bych určitě ráda ve spolupráci pokračovala a případným zájemcům o lekce německého jazyka mohu paní Ullmannovou vřele doporučit.

  MUDr. Jana Poláčková
  Ústí nad Labem, 20. 11. 2012

 • Práce v Německu / Job in Deutschland

  Věc: Reference

  Na paní Ullmannovou jsem se obrátila z důvodu mé plánované pracovní stáže v Německu. Za necelých 7 měsíců jsme spolu probrali gramatiku, slovní zásobu i praktické věci, které jsou pro život v Německu přínosem. Výuka neprobíhá jako standardní hodina ve škole, kdy pouze hledíte do učebnice, paní Ullmannová má k výuce velmi osobní, ale zároveň profesionální přístup. Učí nadstandardně i ty části němčiny, které většina německých učebnic, vydaných v Čechách, opomíjí nebo jen krátce zmíní, pro mluvu v Německu jsou ale tyto věci zásadní. Osobně si myslím, že tyto hodiny pro mě byly značným přínosem, bez této přípravy by byly mé začátky v Německu značně obtížné. Velice oceňuji naprostou ochotu a oddanost, kterou paní Ullmannová ke svému povolání chová. Paní Danielu Ullmannovou vřele doporučuji.

  JV
  v Děčíně, dne 4. 11. 2012

 • Příprava ke Státní jazykové zkoušce B2, další vzdělávání /
  Vorbereitung zur Staatsprüfung in Deutsch B2, Weiterbildung

  Jméno lektora: Daniela Ullmannová
  Předmět: Německý jazyk

  Jazykový kurz s paní lektorkou Danielou Ullmannovou je velmi příjemný a přínosný. Mě osobně připravila velmi dobře ke státní jazykové zkoušce úroveň B2 v roce 2011. Nadále i po úspěšném složení zkoušky navštěvuji její individuální výukový kurz, neboť v současné době i já sama německý jazyk vyučuji.

  Paní Ullmannová je velmi zodpovědná lektorka, která je na hodiny pečlivě připravená. Forma a metody vyučování mi zcela vyhovují, vnáší do německého jazyka systém a logičnost. Jakýkoliv gramatický problém nebo nepochopení látky se snaží s Vámi postupně a úspěšně překonat.

  Lektorka paní Ullmannová má profesionální přístup, je důsledná, spolehlivá a přizpůsobivá, vždy ji velmi ráda doporučím.

  Ústí nad Labem, dne 25. 10. 2012

  Mgr. Martina Kopecká
  Tel.: 603 161 878

 • Obchodní němčina, Skype / Deutsch für den Beruf, Skype

  K p. Ullmannové jsem docházela na individuální kurz obchodní němčiny, který mi v mé tehdejší práci velmi pomohl. Oceňovala jsem především individuální přístup, možnost domluvit se i na hodině po skype, flexibilitu, její profesionalitu a adekvátní přísnost. Absolvovala jsem několik typů výuky jazyků a tento hodnotím jako nejpřínosnější. Vřele doporučuji všem zájemcům a děkuji!

  Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
  Litoměřice, 5. 10. 2012

 • Spolupráce s jazykovou agenturou / Zusammenarbeit mit der Sprachenschule

  Hodnocení spolupráce
  Jméno lektora: Daniela Ullmanová
  Předmět: Německý jazyk

  S Danielou Ullmanovou spolupracuji už od roku 2008. Jedná se o velmi spolehlivou, trpělivou, zkušenou a studenty oblíbenou vyučující, která dokáže probíranou látku poutavě vyložit a následně také pečlivě procvičit. Velice oceňuji její samostatnost a vlastní iniciativu, kterou se snaží maximálně vynakládat za účelem celkového zlepšování procesu výuky. Po celou dobu naší spolupráce jsem nezaznamenal žádné negativní ohlasy z řad studentů a i já jsem vždy byl zcela spokojen. Jako spolupracovnici tak i zaměstnankyni mohu Danielu Ullmanovou ve všech ohledech jen doporučit.

  V Ústí nad Labem dne 1. 10. 2012

  Dušan Žiška
  Výuka jazyků na všech úrovních
  www.ziska.cz

 • Konverzace / Konversation

  Vážená paní Ullmannová, i když jsem velice nedbalý žák, lekce, které jsem u Vás absolvoval, mi hodně pomohly, a kdyby nenastaly změny v zaměstnání, určitě bych pokračoval.

  S pozdravem
  Jiří Křivánek
  e-mail ze dne 25. 9. 2012

 • Rekvalifikační kurzy / Weiterbildungskurse

  IOV – Institut obchodní výchovy v.o.s.
  Masarykova 55, 400 01 Ústí nad Labem

  Pracovní posudek

  Paní Daniela Ullmannová, pracovala pro naši firmu jako učitelka německého jazyka v letech 2007 – 2010. Vyučovala maturanty v rekvalifikačních kurzech, které jsme zajišťovali pro Úřad práce v Ústí nad Labem. Paní Ullmannová odváděla vždy precizní práci, vždy byla pečlivě připravena a dodržovala veškeré zadané požadavky. Rovněž studenty byla kladně hodnocena. Skupiny studentů byly velmi různorodé jak věkem, tak úrovní. Paní Ullmannová dokázala v průběhu několika měsíců výuky tuto skupinu sjednotit a dovést ji úspěšně k závěrečným zkouškám.

  Mgr. Eva Tovarová
  společník firmy

 • Příprava k nové státní maturitě, německá obchodní korespondence /
  Vorbereitung für das neue Staatsabitur, Deutsche Handelskorrespondenz

  R E F E R E N C E

  Daniela Ullmannová mne učila německý jazyk a německou obchodní korespondenci pouze jeden rok na Obchodní akademii BSL, nicméně se má němčina i za tuto krátkou dobu výrazně zlepšila.

  Výuka paní Ullmannové byla velice zajímavá a pokaždé soustředěná na určitou problematiku německého jazyka a navíc byla obohacena zkušenostmi z praxe. Učební látku dokázala vždy zevrubně a jednoduše vysvětlit.

  V případě německé obchodní korespondence mne naučila nejen psát různé druhy obchodních dopisů, ale rovněž mi dala mnoho praktických rad pro (nejen) telefonické rozhovory s německými obchodními partnery.

  Často do hodin nosila studijní materiály a pomůcky z domova (převážně o gramatice) a byla ochotna se věnovat svým studentům i mimo vyučování.

  Ke každému studentovi přistupovala individuálně a zaměřila se hlavně na problémy specifické pro daného studenta.

  Díky její výuce jsem se cítil připraven k státní maturitě z německého jazyka a podařilo se mi ji složit bez problémů, což mi pomohlo dostat se dále na vysokou školu.

  V svém současném zaměstnání hlavně využívám získané znalosti německé obchodní korespondence a díky paní Ullmannové mám v tomto ohledu solidní základ.

  Osobně mohu každému služby paní Ullmannové vřele doporučit.

  S pozdravem

  Jan Jedlička
  Asistent ředitele
  M-JVK, s. r. o.

  V Krupce, dne 24. 9. 2012

 • Familienforschung, Kurrentschrift / Genealogie, kurent

  Frau Ullmannová hat meiner Familie sehr geholfen, unsere Familienchronik ab dem Jahre 1910 zu vervollständigen. Dazu hat Frau Ullmannová umfangreiche Recherchen in den Archiven Ústí nad Labem und Pilsen durchgeführt. Diese Arbeiten wurden sehr kompetent, beharrlich und gewissenhaft mit gutem Ergebnis ausgeführt. Dafür gebührt Frau Ullmannová ein großes Dankeschön.

  Rostock, den 24.09.2012
  Hans-Jürgen Radke

 • Výuka na obchodní akademii / Deutschunterricht an der Handelsakademie

  Soukromá obchodní akademie BSL s.r.o.
  Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 530 733

  Pracovní posudek

  Paní Daniela Ullmannová vyučovala na naší škole ve škol. roce 2011 - 2012. Její pracovní úvazek tvořila výuka německého jazyka ve 4. ročníku v rozsahu 7 vyučovacích hodin týdně.

  Po svém nástupu se seznámila s obsahem i rozsahem výuky i s požadavky vedení školy na přípravu žáků 4. r. k maturitní zkoušce z německého jazyka.

  Osvojila si v krátké době nové metody a formy práce s žáky zaměřené na úspěšnost žáků v didakt. testu z Nj, písemné práce z Nj a ústní zkoušce z Nj.

  Absolvovala proškolení CERMATU (MŠMT ČR), v němž získala osvědčení nutná k účasti při maturitních zkouškách, tj. Zadavatel písemných MZ a Hodnotitel ústních MZ z německého jazyka.

  K výuce i ke studiu v rámci školení CERMAT přistupovala s velkou mírou zodpovědnosti a pečlivosti.

  Pracovní posudek byl vypracován na základě žádosti pí D. Ullmannové.

  Mgr. J. Brožková
  ředitelka školy
  V Ústí nad Labem, dne 17. 9. 2012

 • Individuální výuka pro podnikatele / Deutschunterricht für Unternehmer

  Sdělení – reference

  Jmenuji se Soňa Červinková,narozena jsem v roce 1967,po vystudování gymnázia jsem pracovala l0 let v oblasti mimo školní výchovy dětí a mládeže na Domově mládeže při ČKD Kutná Hora,nejprve jako řadová vychovatelka a později po zvýšení kvalifikace na UK Praha, jako vedoucí domova mládeže,současně od roku 1991 podnikám společně se svými bratry v oblasti nákupu a prodeji zboží a od roku 1999 podnikáme v oblasti kamionové dopravy. Jelikož jsem maturovala na gymnáziu v roce 1985jak již tento datum naznačuje,nebyly mé jazykové znalosti na potřebné úrovni,tak abych se domluvila a hlavně rozuměla německy hovořícím osobám a tak jsem se rozhodla,že si své jazykové znalosti pokud možno zlepším. Člověk,který podniká ve více oblastech a má ještě rodinu, tak nemá volného času nazbyt,přesto jsem se však pokusila hledat nějakého lektora německého jazyka,se kterým by bylo možno se nějak rozumně domluvit a to hlavně jak z hlediska času,tak individuální výuky s přihlédnutím na oblasti našeho podnikaní.

  S paní Ullmanovou jsme se velice dobře domluvily a to jak z hlediska času vyučovacích hodin,tak i obsahu individuální výuky i na ceně za vyučovací hodinu.

  Na individuální výuku jsem k paní Ullmanové docházela cca 3 roky,paní Ullmanovou mi byla doporučena učebnice i pomůcky,dle mého názoru velice vhodné a potřebné pro mojí výuku německého jazyka a hlavně i pro mé další používaní v oblastech našeho podnikaní. Nejenže jsem se při výuce učila jednotlivá pravidla a gramatiku,což je samozřejmě předpokladem pro úspěšné zvládnutí cizího jazyka ale hlavně,což pro mne bylo určitě v danou chvíli důležitější, používáni v praxi a to takové,že s pomocí paní Ullmanové jsem mohla probranou látku ihned používat v oborech našeho podnikaní a to hlavně při mezinárodní kamionové dopravě a při provozováni restaurace s ubytováním, která je hlavně v letních měsících navštěvována německy hovořícími turisty,kteří jsou v naší restauraci ubytováni a další značná část se zde již několik let stravuje při svých soustředěních na místním svazarmovském letišti.

  Výuka u paní Ullmanové mi dala opravdu velice mnoho a i nadále budu ve výuce cizího jazyka pokračovat,nejprve sama a později za pomocí nějakého vhodného lektora.

  Červinková Soňa
  Ve Zbraslavicích, dne 28.12.2003

 • Individuální výuka NJ / Deutschunterricht

  Hodnocení výuky

  Když jsem se před čtyřmi lety rozhodla, že se chci učit německy, rodiče mi sehnali soukromého kantora, Danielu Ullmannovou. Již na našem prvním setkání mě paní Ullmannová příjemně překvapila. Ač je drobné postavy, vystupuje velmi energicky a dokáže si zjednat respekt. Němčinu ovládá opravdu výborně, zná i prostředí německy mluvících zemí, což také považuji za výhodu, protože mi dokázala vše přiblížit a vysvětlit. Naše hodiny mi vždy utekly rychle a musím říct, že mě zatím žádný kantor nedokázal tak zaujmout. I když jsme probíraly nepříliš zábavnou učebnici, připravovala jsem se ráda a hlavně jsem musela. Za úkoly, překlady a písemky jsem byla hodnocena známkami (nezřídka špatnými), a to byla dostatečná motivace. Paní Ullmannová mi nikdy neodpustila žádný nedostatek, a teď vím, že to bylo pro mé studium nejlepší, protože pokud chce člověk uspět, musí se snažit a být precizní. Hodiny probíhaly kreativně – hrály jsme hry, četly časopisy i knihy, probíraly reálie – a to vše v němčině. Proto jsem si zároveň osvojila práci se slovníkem. Paní učitelka si pro mě také připravovala různé testy (např. porozumění čtenému textu).

  Němčinu jsem dříve považovala za nehezký a tvrdý jazyk, ale díky paní Ullmannové jsem si ji rychle oblíbila, za což jsem jí vděčná a je mi líto, že jsme se musely rozloučit, protože jsem si bohužel jistá, že nenajdu rovnocennou náhradu.

  T. Š., studentka gymnázia
  Ve Zruči nad Sázavou, 12. 12. 2003

 • Rakouský obchodní partner / Österreichischer Geschäftspartner

  Hodnocení výuky

  V roce 2001 jsem se rozhodl u pí. Ullmannové začít učit německému jazyku. Protože už mám delší čas od školních lavic, mylně jsem se domníval, že zvládnutí nového jazyka, tak abych ho mohl používat v obchodním styku bude pro mne problémem, ale vzhledem k zastoupení své firmy v Rakousku jsem neměl na vybranou. Už několikrát jsem se pokoušel začít sám a skončil jsem vždy u 5.-6. lekce jako většina ostatních. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl k radikálnímu řešení. Pod odborným vedením pí. Ullmannové jsem postupně pronikal do tajů německého jazyka a za její pomoci našel ve výuce systém. S postupně zvyšující se slovní zásobou mě pravidelný dohled dovedl i k úspěšnému zvládnutí gramatiky. Po tříleté pravidelné výuce byla moje němčina pochvalně kvitována i mými rakouskými obchodními partnery. Na mém příkladu se plně prokázalo, že systém pí. Ullmannové je správnou cestou k výuce dříve narozených studentů.

  Ve Zruči nad Sázavou
  23.12.2003
  Jiří Čapek

 • Tlumočení, překlady, konferenční hovory / Dolmetschen, Übersetzen, Konferenzgespräche

  Milan Červinka – U České koruny, Zbraslavice 125, tel./fax:+420327591133

  Sdělení – REFERENCE:

  Naše firma podniká v oblasti mezinárodní kamionové dopravy již několik let, svou velikostí patříme mezi střední firmy. Naše automobily jezdí převážně do států západní Evropy a to hlavně do Spolkové republiky Německo. Jelikož znalosti cizích jazyků nejsou u našich pracovníků a ani řidičů na potřebné výši a v určité kvalitě, tak je naše firma nucena používat překladatelských služeb. Od roku 1999 využíváme překladatelských služeb /do německého jazyka/ paní Daniely Ullmannové, toho času bytem ve Zruči nad Sázavou. Spolupráce s paní Ullmannovou se nám velice dobře osvědčila, překladatelských služeb využívá naše firma velice často. Paní Ullmannová naší firmě překládá písemnosti z německého jazyka do českého, ale jejích služeb využíváme i v opačném překladu. Jedná se o písemnosti jak z oblasti nakládky a vykládky různého druhu zboží, dopravních a silničních předpisů a hlavně i důležitých úředních sdělení jak od celní správy naší i Německé strany, tak i od německé policie.

  Velice často využíváme služeb přímo po telefonu, kdy paní telefonuje přímo německému zákazníkovi a domlouvá s ním konkrétní podmínky, které zpět telefonuje našemu řidiči, několikrát jsme s pomocí paní Ullmannové řešili závažné technické problémy na vozidlech na území Německa, překladatelské služby jsme využívali v jednání s různými servisy náklad. vozů na německém území.

  V poslední době se nám hlavně osvědčily konferenční hovory a překlady, kdy jeden ze zástupců firmy byl přímo v překladatelském středisku u paní Ullmannové a po vyslechnutí sdělení německé strany mohl bezprostředně reagovat na vzniklou situaci, kterou ihned paní Ullmannová přetlumočila zpět. Tímto způsobem mohla naše firma řešit urychleně vzniklé problémy, kterých v naší oblasti podnikání není rozhodně málo.

  Překladatelské služby jsme využívali nejen v pracovní dobu paní Ullmannové ale i o sobotách i nedělích.

  S pozdravem
  Za firmu: Milan Červinka
  Tel: 732 200 300
  Ve Zbraslavicích, dne 08.12.2003

 • Doučování ZŠ / Nachhilfeunterricht

  Na doučování naše dcera docházela od ledna 2003 do prosince 2003.

  Výuka probíhala vždy 1x týdně, a to 1h, 30 min. Paní Ullmannová se nejprve snažila doučit látku z dřívějšího ročníku (6. tř.), později probírala učivo 8. třídy.

  Dcera se o 1 stupeň zlepšila, myslím, že je v hodině NJ jistější jak v mluveném, tak i v písemném projevu.

  KJ
  Zruč n / Sázavou, 8. 12. 2003

 • Tlumočení, překlady / Dolmetschen, Übersetzen

  Reference

  Paní D. Ullmannová vykonávala pro firmu Sázavan strojírny s.r.o. na základě ročních objednávek ( rok 1998, 1999, 2000, 2001 ) překladatelskou a tlumočnickou činnost v německém jazyce. Překladatelská činnost spočívala v oboustranných překladech obchodně-technické korespondence a tlumočení při obchodních jednáních.

  Úroveň této činnosti byla vždy na potřebné úrovni plně dostačující potřebám jednání, současně byla dodržována zásada zachování obchodního tajemství.

  Ing. Tkadlec Josef
  ředitel společnosti
  Zruč n. Sáz., 1. 12. 2003

 • Doučování ZŠ, příprava na SŠ / Nachhilfeunterricht Grund- und Mittelschule

  Obě mé dcery Michaela i Klára Č. docházely k paní Ullmannové v letech 1998 – 2002 na doučování.

  Michaela od školního roku 1998/99 (8. ročník ZŠ) na doučování z německého jazyka (dyslektička, hrozila jí nedostatečná). Zlepšila se na trojku. V deváté třídě ji s prospěchem dostatečným vzala paní Ullmannová na doučování z češtiny. Michaela udělala zkoušky na Střední zemědělskou školu v Čáslavi, obor ekonomie, kde studuje čtvrtým rokem s průměrným prospěchem, dále se učí němčinu a chystá se maturovat.

  Klára nastoupila k paní Ullmannové v 7. třídě základní školy na doučování z němčiny (ve škole měla dostatečnou, hrozilo propadnutí) a zlepšila se na trojky a dvojky. V deváté třídě ji paní Ullmannová připravovala na zkoušky na střední školu z českého jazyka. Dnes studuje také na Střední zemědělské škole v Čáslavi, druhým rokem obor cestovní ruch. Učí se anglicky a německy a s průměrnými známkami.

  S výsledky individuální výuky jsem spokojená. Jsem ráda, že obě dcery studují a učení jim nedělá větší potíže.

  paní Č.
  Ve Zruči nad Sázavou, 25. 11. 2003

| | Nahoru ↑

Copyright © 2007-19, Daniel Maček